Utforska vilka möjligheter som finns

Vilken framtid väntar för handeln? Vilka produkter söker kunderna? Vilka realistiska möjligheter finns för framåtblickande finansinstitut? På Visas innovationscentrum i hela världen arbetar vi med dessa frågor och hjälper våra kunder att skapa och utreda idéer som får verksamheten att utvecklas.

Besök våra centra

Vi har innovationscentrum och studior runt om i världen. Varje hubb är dessutom förankrad i den lokala kulturen och aktuella trender, vilket ger möjlighet att hitta idéer till, utarbeta och leverera produkter och lösningar som både ger kunderna verksamhetsfördelar och drivs av deras kunders behov.

Dubai och Nairobi

Att lyfta fram framtiden för handeln och effekter av ny teknik på hur vi handlar, betalar och får betalt.
 

San Francisco och New York

Våra innovationscentrum har byggts upp för att främja samarbete och fördjupa de relationer vi värdesätter mest.
 

Miami

Välkommen till en plats där vår vision grundas på samarbetet och där vi fördjupar relationer för att skapa en bättre framtid.

Singapore

Porten till Asien och Stillahavsområdet: ett öppet och samarbetsinriktad plats för att upptäcka, utforma och utveckla handelns framtid tillsammans.