Vår erfarenhet

CEMEA innovationscentrum välkomnar principerna för människocentrerad utveckling och sätter vår regions speciella nyutvecklingsbehov i centrum. Vi har lärt oss mycket genom mer än sju års erfarenhet från ett globalt nätverk av innovationscentrum och har i samarbete med partners byggt upp konkreta, kundcentrerade lösningar. Vår 1 000 kvadratmeter stora anläggning är ett öppet och samarbetsvilligt utrymme som är utformat för att betjäna kunder och partner i Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika för att bygga upp en kontantlös ekonomi.

Besökstyper som erbjuds i CEMEA

Innovationserfarenhet

Utforska viktiga trender, tekniker och Visas förmåga att driva nyutveckling, virtuellt eller i våra fysiska utrymmen.

Upptäckt

Gå djupt in i viktiga innovationsteman och skapa en gemensam innovationsfärdplan.

Medskapande

Digital produktutveckling med en användarvaliderad prototyp, lösningsarkitektur och pilotplan som resultat.

Designsprint

Specialiserad utvecklingskompetens för snabb prototypframtagning, workshop-övningar och UX-validering.

Hälsokontroller för UX

Specialiserad utvecklingskompetens för snabb prototypframtagning, workshop-övningar och UX-validering.


Dubai innovationscentrum

Adress: Förenade Arabemiraten, Dubai, Al Falak Street, Al Sufouh 2, Dubai Media City

Nairobi innovationsstudio