• Visas initiativ för social påverkan

    Visa har åtagit sig att främja en inkluderande, rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt som gör det möjligt för alla, överallt, att utvecklas.

Vi vill att alla, överallt, ska få utvecklas

Social påverkan är en del av Visas åtagande att stödja inkluderande, likaberättigad och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, överallt. Vi fokuserar på att driva initiativ där vi kan utnyttja omfattningen av vårt nätverk, våra produkter, våra finansiella resurser och våra medarbetares samlade expertis och engagemang för att nå ut till dem som traditionellt sett är missgynnade och ge dem tillgång till resurser som kan bidra till att bättre ekonomiska levnadsvillkor, företag och samhällen.

Småföretag och enmansföretag

50 M

I vårt engagemang för digital rättvisa ingår vår satsning att ge 50 miljoner små- och enmansföretag världen runt tillgång till digital teknik senast år 2023.

Rättvisa och inkludering

500 M

Vi uppfyllde målet att förse 500 miljoner fattiga människor tillgång till digitala betalningskonton fram till utgången av 2020 och vårt arbete fortsätter.

Nätverk

85 %

85 % av våra anställda deltar i Visa-program för att ge något tillbaka till sina nätverk redan under bokslutsåret 2021.


Erbjudna program och partnerskap


Anställda som gör skillnad

Visa uppmuntrar och stödjer anställda att påverka på sätt som inspirerar dem, oavsett om det handlar om volontärarbete, gåvor eller att stärka människor och intressegrupper med behov.

Visa-stiftelsen