Tillsammans kan vi göra mer för vår planet

Vi har uppnått koldioxidneutralitet i våra verksamheter och gått över till 100 % förnybar elektricitet.¹ Och nu arbetar vi för att gynna hållbar handel, stödja brådskande klimatåtgärder och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.