När individer och små företag lyckas kan lokalsamhällen blomstra

Vi arbetar aktivt med finansinstitut, myndigheter och finansteknik för att ge samhällen och befolkningar, som helt eller delvis saknar tillgång till banktjänster, tillgång till innovativa finansiella lösningar. Vi tillhandahåller också hjälp och stöd till organisationer och små företag på frontlinjen under pandemin.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.