När individer och små företag lyckas kan lokalsamhällen blomstra

Vi arbetar med finansinstitut och myndigheter för att stödja befolkningar, utan tillgång till banker, få tillgång till finansiella lösningar. Vi tillhandahåller hjälp till små företag under pandemin.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.