Visa B2B Connect – Betalningar till alla mottagare via en enda kontakt

Visa B2B Connect-nätverket förmedlar betalningar mellan företag i olika länder på ett förutsägbart, säkert och kostnadseffektivt sätt för finansinstitut och deras företagskunder.


Hur Visa B2B Connect fungerar

Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

I diagrammet används symboler med Visa guld och blå färger för att illustrera effektivare betalningar mellan länder.

Grafiken visar en optimerad transaktion och hur Verksamhet A skickar en betalning till Verksamhet B. Transaktionen börjar vid Verksamhet A till vänster, passerar genom en bank, Bank A, som finns närmast till höger och sedan vidare genom Visa B2B-nätverket till Verksamhet B:s bank, Bank B till höger och slutligen till Verksamhet B.

Verksamhet A symboliseras av en fabrikssymbol. Verksamhet A ansluter till Bank A-symbolen närmast till höger med en pil som visar transaktionsflödet. Bank A-symbolen finns längst till vänster på en cirkel som representerar gränsen för Visa B2B Connect-nätverket. Inuti cirkeln finns en symbol för Visa B2B Connect. På den högra kanten av cirkeln finns en symbol för Bank B, och Bank A och Bank B är båda delar av Visa B2B Connect-nätverket. Transaktionen från Bank A till Bank B går genom Visa B2B Connect-nätverket. Bank B är direkt kopplad till Verksamhet B närmast till höger med en pil som visar hur betalningen når Verksamhet B som illustraras av en kontorssymbol, efter att ha gått direkt mellan de två bankerna via Visa B2B Connect-nätverket.

Låssymbolerna som visas till höger om Verksamhet A och till vänster om Verksamhet B indikerar att Visa B2B Connect-nätverket är säkert och att dess identitetsfunktion tokeniserar känslig information från Verksamhet A och Verksamhet B.

Bli kontaktad

För information om Visa B2B Connect och hur det kan gynna din finansinstitution och dina företagskunder, kontakta någon av våra kundansvariga säljare.