VisaNet +AI

VisaNet +AI är en uppsättning nätverkstjänster som hjälper till att leverera smartare auktorisation, clearing och betalning för banker, inlösenställen och konsumenter.

En ny generation av snabbare och smartare tjänster

Vi har investerat i de plattformar som behövs för att exekvera komplexa AI-modeller på millisekunder, vilket möjliggör nya funktioner i transaktionsflöden med den hastighet och tillförlitlighet som VisaNet erbjuder.

Intresserad av VisaNet +AI?

Kontakta din Visa-representant eller registrera dig för att läsa mer om framtidens betalningar.
¹95 % genomsnittlig riktighet observerad vid intern simulering av Smarter STIP-modellen offline på transaktioner under fjärde kvartalet 2019 för alla Visa BIN:er globalt.