• Visa Secure med EMV® 3-D Secure

    Nästa generations autentisering för att göra global e-handel säker i realtid.

Visa Secure med EMV 3-D Secure

Visa var först med det ursprungliga 3-D Secure-protokollet för mer än 15 år sedan för att skydda e-handelstransaktioner genom att tillhandahålla ett extra lager identitetsverifikation före auktorisering. 3-D Secure (3DS) gör det möjligt att utbyta data mellan handlaren, kortutfärdaren och, vid behov, kunden för att bekräfta att transaktionen initieras av den faktiske kontoinnehavaren.

Så här fungerar det

Visa Secure med EMV 3-D Secure gynnar alla intressenter i ett förbättrat datautbyte. Det används redan nu av utgivare och handlare världen över. Visa Secure kommer att fortsätta att utvecklas för att skydda nya betalningskanaler i takt med att de utvecklas.

Fördelar


Material

Visa Secure logo.

Kontakta utgivaren av ditt Visa-kort för mer information